DECONTARE

Pachet documente necesar decontarii fazei anuale_ 2012

Pachet documente necesar decontarii fazei anuale_ 2011

Mesaj CNCS catre Universitatile si Institutele de Cercetare care deruleaza proiecte de cercetare in cadrul PN II Competitia 2011, cu directori de cercetare din afara Romaniei

ANUNT privind clarificarea raspunderii actiunilor asumate contractual

 

CONTRACTARE

Deschidere financiara an 2013

Deschidere financiara an 2012

Mesaj CNCS catre directorii de proiecte propuse spre finantare

Comunicat CNCS privind rezultatele Competitiei 2011

 1. Matematica si Informatica
 2. Chimie
 3. Fizica
 4. Stiinte Ingineresti
 5. Stiinta materialelor
 6. Stiintele pamantului
 7. Biologie si Ecologie
 8. Medicina
 9. Biotehnologii
 10. Stiinte Sociale si Economice
 11. Stiinte Umaniste


Conform Deciziei ANCS, structura si continutul pachetului de documente necesare contractarii se modifica. In acest sens, platforma web de contractare trebuie actualizata. Astfel, procedura de contractare poate fi reluata dupa data de 20 octombrie 2011.

Documentele necesare contractarii se vor completa on-line, prin accesul in pagina proprie a fiecarui director de proiect, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta la adresa: http://www.resurse-umane-cdi.ro/ reincepand dupa data de 20 octombrie 2011 si se vor transmite in forma printata, cu semnaturi, in doua exemplare, direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, camera 617,sector 1, Bucuresti

Perioada de contractare : 21 – 31 octombrie 2011

Implementarea proiectelor incepe cu data de 5 octombrie 2011. Unele proiecte pot incepe si ulterior acestei date, daca directorul de proiect are in derulare un proiect tip PCE Competitia 2008 sau o bursa postdoctorala POSDRU aflat in ultimele 12 luni de derulare.

Data de incepere a contractului va fi argumentata de catre directorul de proiect si va fi negociata cu Autoritatea Contractanta.

Documente suplimentare solicitare la contractare:

 • Diploma de doctor in stiinte

Directorii de proiect care au sustinut teza de doctorat ulterior depunerii proiectelor trebuie sa aduca dovada obtinerii tezei de doctorat (copie dupa diploma de doctor in stiinte) pana cel tarziu la data de 1 februarie 2012.
In cazul in care diploma de doctor a directorului de proiect nu este recunoscuta in Romania, recunoasterea acesteia trebuie obtinuta inainte de data semnarii contractului de finantare.

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.