Programul » RESURSE UMANE

SCOP: Creşterea numărului de cercetători, îmbunătăţirea performanţelor acestora, atragerea in România a cercetătorilor din afara graniţelor ţarii şi creşterea atractivităţii carierei in cercetare.

Programul » IDEI

SCOP: Obţinerea unor rezultate ştiinţifice si tehnologice de vârf, comparabile cu cele de la nivel european, reflectate prin creşterea vizibilităţii si recunoaşterea internaţională a cercetării româneşti.

Programul » CAPACITAŢI

SCOP: Dezvoltarea capacitaţilor de cercetare şi deschiderea sistemului CDI către mediul ştiintific internaţional si mediul socio-economic naţional.

Progamul de cooperare ROMÂNIA – ELVEŢIA

SCOP: Reducerea disparităţilor economice şi sociale existente între România şi ţările mai dezvoltate ale Uniunii Europene, precum şi in interiorul României

Progamul de cooperare ROMÂNIA – FRANŢA

SCOP: Întărirea colaborării între comunitatea de cercetare din România şi cea din Franţa, în vederea atingerii unui înalt nivel ştiinţific şi obţinerea de rezultate remarcabile în domeniile Chemistry, Mathematics şi Physics, ce vor conduce la realizarea unor tehnologii noi şi inovative.

 

Registrul unic al cercetarii

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.