Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) Misiune: Stimularea excelenţei în cercetarea ştiinţifică din România.

Atributii (martie 2011 – aprilie 2013):

  • asistă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) precum şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) în coordonarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România.

 

  • coordonează, din punct de vedere ştiinţific, Programele din PNCDI II:
  1. Programul RESURSE UMANE
  2. Programul IDEI
  3. Programul CAPACITATI
  • cooperează cu alte organisme naţionale sau internaţionale, din domeniul administrării programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit mandatului acordat de MECTS

 

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.