Secţiunea 1: Date de identificare
(se completează doar în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Sectiunea 2: Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Sectiunea 3: Cererea de finanţare
(se completează, se scanează în format .pdf si se incarcă în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Informaţii Utile:

Nominalizarea de referenţi se solicită în vederea completării bazei de date existente  cu experţi evaluatori.
În situaţia în care se nominalizează referenţi, directorul de proiect trebuie sa ţina cont de:

  • Referenţii nominalizaţi trebuie sa îndeplinească standardele minimale de eligibilitate;
  • Referenţii nominalizaţi nu sunt colaboratori ai directorului de proiect
    (nu au articole, carţi /capitol carţi publicate împreuna);
  • Nominalizarea referenţilor nu implică automat si selectia acestora ca evaluatori.

Numărul de pagini impus (Secţiunea 3 – Cererea de finanţare) nu conţine si referinţele bibliografice. Acestea vor fi trecute pe pagini suplimentare.

Termenul limita de transmitere a propunerilor de proiecte este 6 mai 2011, ora 17.00.

Se vor lua in calcul pentru analiza eligibilitaţii doar propunerile de proiecte care la termenul limita se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.

Un director de proiect nu poate depune în această competiţie mai mult de o cerere de finanţare, atât pentru programul IDEI_Proiecte de Cercetare Exploratorie cât si pentru Programul RESURSE UMANE_Proiecte de cercetare postdoctorală si Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente.

 

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.