Programul » RESURSE UMANE

SCOP: Creşterea numărului de cercetători, îmbunatăţirea performanţelor acestora, atragerea in România a cercetătorilor din afara graniţelor ţării si creşterea atractivitaţii carierei in cercetare.

Tipuri de proiecte:

» Premierea obtinerii atestatului de abilitare

» Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente – TE

» Proiecte de cercetare postdoctorală – tip PD

» Premierea rezultatelor cercetarii

» Proiecte de cercetare pentru stimularea revenirii in tara a cercetatorilor – RP

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.