Scop: Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, cu rezultate de excepţie, care doresc să îşi dezvolte o carieră profesională independentă de cercetare în instituţii de cercetare din România, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească. Programul se adresează inclusiv celor care activează în străinătate şi doresc să conducă proiecte de cercetare în instituţii din Romania.

Competiţie 2012

 

Competiţie 2011

 

Persoane de contact (UEFISCDI):

Lioara DOBROIU
Telefon: 021/3080530
E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro


Daniela MIHAI
Telefon: 021/3080562
E-mail: daniela.mihai@uefiscdi.ro

MIHAELA PÎRŞOAGĂ

Telefon: 021/3080516
E-mail: mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.