Sectiunea 1: Informatii despre articol si autori 

(se completeaza doar in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro)

Sectiunea 2: Validarea si printarea Cererii de premiere
Sectiunea 3: Incarcarea Cererii de premiere semnata si scanata 

(cererea de finantare din sectiunea 2 printata, semnata de autori, scanata in format.pdf se incarca in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro)

Sectiunea 4: Finalizarea cererii de premiere 

Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate in functie de scorul de influenta al acestora (AIS)  

Lista revistelor indexate în  Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate in anul 2007 sau anterior 

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2012 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 10 decembrie 2012. 

Pentru articolele publicate în perioada 11 decembrie – 31 decembrie 2012 cererile de finanţare se primesc în cursul lunii ianuarie 2013.

Cererile vor fi analizate şi admise / respinse în ordinea primirii lor. Cererile admise vor fi plătite în ordinea admiterii lor, în limita fondurilor disponibile.

Se vor lua în calcul pentru evaluare doar Cererile de finanţare care se găsesc pe platforma de depunere online cu starea “finalizat”. 

Se premiază articole publicate în anul 2012 sau în anul 2011, care nu au mai beneficiat de premiere.

Premiul se acordă o singură dată pentru un articol.

Premierea se face pe baza verificării datelor cuprinse în cererea de finanţare.

Dacă cererea de finanţare nu poate fi semnată de toţi autorii, aceştia îşi pot exprima acordul de a fi premiaţi şi prin email la adresa premiere@uefiscdi.ro.

Contestaţiile pot fi trimise prin email la adresa premiere@uefiscsdi.ro, prin fax la 021 3115 992, sau direct la sediul UEFISCDI, într-un interval de 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor.
 

Persoana de contact: 

Eleonora Dobroiu
Tel: 021 3080 530     Fax: 021 3115 992
E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro

 

 

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.