Pachet informatii Articole 2011

 

Sectiunea 1: Informatii despre articol si autori
(se completeaza doar in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro, din 30 mai 2011 )

Sectiunea 2: Validarea si printarea Cererii de premiere

Sectiunea 3: Incarcarea Cererii de premiere semnata si scanata
(cererea de finantare din sectiunea 2 printata, semnata de autori, scanata in format .pdf se incarca in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro)

Sectiunea 4: Finalizarea cererii de premiere

Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate in functie de scorul de influenta al acestora (AIS)

Lista revistelor indexate în  Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate in anul 2006 sau anterior.

Platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro, va fi disponibilă din 30 mai 2011.

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2011 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 10 decembrie 2011.
Pentru articolele publicate în perioada 11 decembrie – 31 decembrie 2011 cererile de finanţare se primesc în cursul lunii ianuarie 2012.
Cererile vor fi analizate şi admise / respinse în ordinea primirii lor. Cererile admise vor fi plătite în ordinea admiterii lor, în limita fondurilor disponibile.

Se vor lua în calcul pentru evaluare doar Cererile de finanţare care se găsesc pe platforma de depunere online cu starea “finalizat”.
Se premiază articole publicate în anul 2011 sau în anul 2010, care nu au mai beneficiat de premiere.
Premiul se acordă o singură dată pentru un articol.
Premierea se face pe baza verificării datelor cuprinse în cererea de finanţare.
Dacă cererea de finanţare nu poate fi semnată de toţi autorii, aceştia îşi pot exprima acordul de a fi premiaţi şi prin email la adresa premiere@uefiscdi.ro.

Persoana de contact:
Eleonora Dobroiu
Tel: 021/3071930     Fax: 021/3071919
E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.