Scop: Inițierea de colaborări științifice între cercetători români și străini, în vederea abordării și promovării unor direcții noi de cercetare, și implicarea studenților, doctoranzilor și tinerilor cercetători în activități științifice de actualitate pe plan internațional.

Competiţie 2012


Competiţie 2011

 

Persoană de contact(UEFISCDI):
Simina SMARANDACHE

Telefon:
021/3080515
E-mail: simina.smarandache@uefiscdi.ro

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.