Sectiunea 1: Date de identificare
(se completează doar în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Sectiunea 2: Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Sectiunea 3: Cererea de finanţare
(se completează, se scanează în format .pdf şi se încarca în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Informaţii utile:

Nominalizarea de referenţi se solicită în vederea completării bazei de date existente  cu experţi evaluatori.
În situaţia în care se nominalizează referenţi, directorul de proiect trebuie să ţină cont de:

  • Referenţii nominalizaţi trebuie să îndeplinească standardele minimale de eligibilitate;
  • Referenţii nominalizaţi nu sunt colaboratori ai directorului de proiect
    (nu au articole, cărţi /capitol cărţi publicate împreună);
  • Nominalizarea referenţilor nu implică automat şi selecţia acestora ca evaluatori.

Numarul de pagini impus (Sectiunea 3-Cererea de finanţare) nu conţine şi referinţele bibliografice. Acestea vor    fi trecute pe pagini suplimentare.

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 6 mai 2011, ora 17.00.

Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.

Un director de proiect nu poate depune în această competiţie mai mult de o cerere de finanţare, atât pentru programul IDEI_Proiecte de Cercetare Exploratorie cît şi pentru Programul RESURSE UMANE_Proiecte de cercetare postdoctorala şi Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente”.

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.