În urma evaluării aplicaţiilor depuse pentru recunoaşterea de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice a editurilor, colecţiilor şi revistelor, Comisia de Ştiinţe Umaniste a CNCS prezintă rezultatele evaluării. Ierarhia aplicaţiilor a fost constituită în trei grupe valorice (A, B, C), valabile pentru patru ani, corespondente criteriilor folosite de Consiliul Naţional al Atestării Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitate, conform cu OM 4.692 publicat în MO 179 (XXIII) – nr. 540. Mulţumim pe această cale tuturor redacţiilor editurilor şi revistelor care au sprijinit efortul CNCS de a crea unul dintre cele mai semnificative instrumente de evaluare a publicaţiilor cercetătorilor din România din domeniul umanist.

 

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
Comisia de Ştiinţe Umaniste

 


 

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.